Zaangażowanie w ochronę środowiska
Więcej niż to konieczne
Firma Siedle posiada certyfikat środowiskowy zgodnie z > DIN EN ISO 14001. Oszczędne wykorzystywanie zasobów stanowi stałą część zintegrowanego systemu zarządzania. Firma Siedle zobowiązała się sama do przestrzegania tych zasad przyjętych w > Misji przedsiębiorstwa.

Zrównoważony rozwój i trwałość
To, co chroni inwestycje naszych klientów, chroni również środowisko. Produkty firmy Sidle są bardzo trwałe i kompatybilne z wcześniejszymi modelami. Dlatego istniejące systemy mogą być najczęściej naprawiane lub dodatkowo wyposażane.
> Więcej na temat trwałości i zachowania wartości

Innowacja dla środowiska
Naszym celem jest wytwarzanie wyrobów o niskiej emisji substancji szkodliwych dla środowiska i energooszczędnych za pomocą środków nieszkodliwych dla środowiska:
– W instalacjach Siedle stosuje się wyłącznie żarówki LED, które są szczególnie efektywne i trwałe i nie zawierają trującej rtęci.
– Firma Siedle wykorzystuje innowacyjne urządzenia techniczne takie jak podstawowe prostowniki liniowe z przełączaniem trybu. Charakteryzują się one znacznie mniejszym poborem mocy w porównaniu do konwencjonalnych zasilaczy.
– Jakość można poczuć: Firma Siedle nie stosuje żadnych materiałów uwalniających szkodliwe substancje takich jak plastyfikatory. Lakiery odparowują całkowicie przed zapakowaniem wyrobów. Dlatego produkty firmy Siedle nie posiadają typowego zapachu rozpuszczalników.
> Raport dotyczący ochrony środowiska do pobrania

Prąd z odnawialnych źródeł energii
Siedle pobiera wyłącznie prąd jako zieloną energię z odnawialnych źródeł energii, z certyfikacją zgodnie z EECS-GoO (European Energy Certificate System – Guarantee of Origin).

Zarządzanie energią
Siedle posiada system zarządzania energią zgodnie z > DIN EN ISO 50001. Dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu energii firma Siedle obniża długoterminowo swoje zużycie energii i zmniejsza emisję CO₂.

Zdjęcia
Siedle stosuje do oświetlenia wyłącznie energooszczędne i trwałe LED (u góry).
Dokumentacja zdjęciowa: Wolfgang Häcker (Triberg).
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP