ARCH+ features 30: Monadnock
Job Floris razem z Sandorem Nausem są współzałożycielami holenderskiego biura Monadnock. Floris publikuje w magazynach na temat sztuki i architektury, jest gościnnym wykładowcą na różnych międzynarodowych uniwersytetach i doradcą na Academie voor Bouwkunst w Rotterdamie. Na filmie wideo Floris analizuje skutki koncentrowania się na sławnych architektach i opowiada się za powrotem do klasycznych wartości sztuki budowlanej: Piękno i jakość.
Zasady projektowania biura Monadnock opierają się na mierzeniu się z tym, co istnieje. Dlatego jego koncepcją jest uwidocznienie przeszłości.
Nazwa tego biura architektonicznego nawiązuje z jednej strony do typu góry Monadnock, która powstaje w wyniku erozji materiału leżącego dookoła, i z drugiej strony do Monadnock Building w Chicago. Inspiracją dla remontu budynku była architektura jego poprzedników. W Monadnock Building są obecnie obok siebie stare i nowe elementy architektoniczne, które nowym sposobem opowiadają historię tego budynku.
Czynnikiem determinującym pracę architektów Joba Florisa i Sandora Nausa jest postrzeganie architektury jako „Dyscypliny“, a więc jako dziedziny wiedzy. Ta wiedza powstaje zasadniczo poprzez postrzeganie i przedstawianie historii i współczesności architektury.
Pokazanie trwałości, kultywowanie wiedzy i promowanie ciągłego kształcenia architektów, są to zadania, którym oddali się całkowicie obydwaj Holendrzy.
Potem Wilfried Kuehn z Kuehn Malevezzi, Berlin, i Job Floris dyskutowali o znaczeniu istniejącej wiedzy. Gdzie wiedza jest generowana? Jak jest integrowana w proces twórczy? I jak ta myśl przewodnia wpływa na konkretny sposób pracy tego biura architektonicznego?
Dla architektów z Monadnock to otoczenie działki budowlanej, istniejące otaczające budynki i budynki z przeszłości, są tym, co wywiera wpływ na ich projektowanie i tym się kierują.
W swoim artykule na ARCH+ 214 Job Floris i Sandor Naus opisują „współczesną rolę architekta jako producenta kultury, kto opowiada historię, z którego intonacji przemawia z reguły wieloznaczność i wątpliwość i który chce więcej niż tylko rozwiązywać problemy funkcjonalne“.
ARCH+ Studio w KW Berlin.
Odwiedzający ARCH+ features 30.
Wszystkie zdjęcia Stephanie Lehmann.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP