Nagrody za wzornictwo
Firma Siedle od roku 1975 została nagrodzona ponad 100 krajowymi i międzynarodowymi nagrodami za wzornictwo jej produktów i wizerunek firmy. Wybór:
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP