Wirtualny telefon wewnętrzny
Dzięki wirtualnemu telefonowi wewnętrznemu zewnętrzna stacja domofonowa staje się częścią sieci IP. Sygnały wywołania, audio i wideo od drzwi są transmitowane w sieci i odbierane przez oprogramowanie Client. Komputer osobisty przejmuje wszystkie zadania wewnętrznej stacji domofonowej, włącznie z przedstawieniem obrazu wideo, otwieraniem drzwi, funkcjami przełączania i sygnalizacją stanu.
Wirtualna stacja domofonowa włącza się w momencie otrzymania sygnału wywołania od drzwi, pokazuje obraz kamery i umożliwia połączenie głosowe. Oczywiście można ją także uruchomić ręcznie, na przykład w celu monitoringu wideo. Poza tym umożliwia wewnętrzną komunikację audio pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu i wykonuje proste funkcje przełączania.
Także panele obsługi i automatyki, których działanie opiera się na Windows, mogą obsługiwać wirtualną wewnętrzną stację domofonową. W ten sposób możliwe jest ich włączenie do systemu komunikacji domofonowej.
Zasadniczym warunkiem dla eksploatacji wirtualnego telefonu wewnętrznego jest system instalacyjny Siedle In-Home w połączeniu z interfejsem Smart Gateway.
PC, iPhone lub iPad rozszerzają tym samym komunikację domofonową. Jedna brama Smart Gateway łączy do 50 uczestników IP. Dla każdego urządzenia IP, które jest połączone z bramą Smart Gateway, potrzebna jest jedna licencja uczestnika. Dwie licencje są zawarte w zakresie dostawy.

> Więcej na temat Smart Gateway
> Więcej na temat Siedle App
Wirtualny domofon jest tak samo przejrzysty i łatwy w obsłudze jak każda inna stacja domofonowa firmy Siedle. A oprogramowanie jest dodatkowo przygotowane dla bardziej kompleksowych zadań. Pokazuje w razie potrzeby sygnalizację stanu i przejmuje funkcje przełączania i sterowania.

Przegląd funkcji
– Sterowanie bezpośrednio na monitorze za pomocą kliknięcia myszką lub sterowania gestami
– Dwa tryby prezentacji: Widok okienek i widżetów
– Komunikacja domofonowa audio i wideo
– Monitoring kamery
– Pamięć obrazu
– Bezpośredni wybór drzwi z listy
– Odbiór wywołań grupowych
– Funkcje przełączania i sterowania (np. otwieranie drzwi lub światło)
– Dostępne dla bramy Smart Gateway, do pobrania ze strony internetowej Siedle
– Podlega obowiązkowi licencji, zakres dostawy bramy Smart Gateway obejmuje dwie licencje
– Wywołanie od drzwi CTI: Transmisja audio przez telefon SIP, transmisja wideo przez Oprogramowanie magistralne Telefon wewnętrzny
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP